Trochę przemeblowań na blogu

Zasadniczo przyciąłem treści, z kilku wątków zrezygnowałem. Postaram się dokończyć bałkański detoks a potem zajmę się ubiegłorocznym tematem raz jeszcze.
Pod tytułem Szlakiem Bronisława Grąbczewskiego 1889-2018.