Dzień dobry

Po dłuższej nieobecności blog wraca do świata żywych. Wymaga jeszcze trochę prac o charakterze administracyjnym, w tym np. przywrócenie działalności poczty firmowej.